PATERNIDAD Y MATERNIDAD CONSCIENTE

Tomar verdadera consciencia de la enorme (aunque maravillosa) responsabilidad que conlleva la paternidad y la maternidad, nos hará, invariablemente, tomar el camino hacia una más natural, respetuosa, responsable, crítica, positiva y, por qué no, ¡revolucionaria! Un gran profesional de IP, Aitor Irayzoz, reflexiona sobre “¿Qué he hecho yo para mejorar como padre/madre?” Entra a Diàlegs…

Importància 0-3 anys

Estem convençuts/des que la etapa 0-3 es configura tenint en compte els principis d’educació inclusiva i coeducadora. És una etapa bàsica en el desenvolupament dels infants de cara al seu futur, sent una guia, cuidant-los i potenciant al màxim les seves capacitats. Veure l’article complert a DiàlegsIP #DiàlegsIP #GrupIP #RecursosEducatius #infància